• Dzieci zapisane do naszego przedszkola, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć, wraz z rodzicami, w tygodniowej, bezpłatnej adaptacji przedszkolnej.
 • Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w przedszkolu z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.
 • Zajęcia odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia.
 • Rodzice zapraszani są na godzinne spotkania.
 • W ramach zajęć adaptacyjnych każdego dnia pojawiają się elementy codziennej edukacji przedszkolnej:
  • powitanie
  • zabawy swobodne
  • zabawy w kole
  • zajęcia plastyczne
  • pożegnanie
 • Pierwsze dwa dni to wspólne zabawy i prace z dziećmi. W pozostałe trzy dni zachęcamy rodziców, żeby elastycznie reagując na zachowania dzieci, uczestniczyli w zajęciach pasywnie- wyłącznie jako obserwatorzy.