• Wpisowe- 150 zł jednorazowa/bezzwrotna
  • Opłata stała (czesne)- 600 zł/miesięcznie
  • Wyżywienie- 10 zł za każdy dzień: w żłobku dzieci korzystają z 5 posiłków dziennie (obiad dzielony jest na zupę i 2 danie), podlega zwrotowi za każdy dzień pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka
  • Placówka otrzymała refundację kosztów poniesionych przez Rodziców w ramach Resortowego programu Maluch+ 2021
  • Jeżeli dziecko będzie kontynuowało edukację w przedszkolu Bajkowa kraina, opłata czesnego za przedszkole zostanie pomniejszone nie więcej niż 60 zł/za m-c. Rodzic zostanie zwolniony z opłaty wpisowej za przedszkole;
  • Opłaty za pobyt dziecka i za wyżywienie przyjmowane są do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy żłobka (z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka) Bank Pekao S.A. 84 1240 3679 1111 0010 7724 9772 w wysokości zatwierdzonej przez organ prowadzący i na podstawie wystawionej faktury;
  • OFERTA DODATKOWA:
  • Opieka godzinowa w godzinach pracy żłobka- 20 zł za godzinę;
  • Opieka poza godzinami pracy żłobka i w sobotę – do uzgodnienia;
  • Zajęcia dodatkowe: np. nauka języka obcego, rytmika, dogoterapia, teatrzyki edukacyjne lub inne zaproponowane przez Rodzica, wypożyczalnia strojów dla dzieci i dorosłych, urodzinki w żłobku- do uzgodnienia;