• dyplomowana pielęgniarka- pełni dyżur w określonych godzinach i dniach, współpracujemy z pogotowiem pielęgniarskim;
  • oligofrenopedagog;
  • trener gimnastyki korekcyjnej z elementami jogi;
  • trener tenisa ziemnego
  • trener tańca towarzyskiego;
  • nauczyciel rytmiki;
  • animator gier i zabaw dla dzieci;
  • nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego;
  • wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego;