PRZEDSZKOLE:

 • LOGOPEDA
 • OLIGOFRENOPEDAGODZY
 • NAUCZYCIEL PLASTYKI I SZTUKI
 • FLORYSTKA;
 • NAUCZYCIEL RYTMIKI;
 • ANIMATOR GIER I ZABAW DLA DZIECI;
 • LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO;
 • WYKWAFIKOWANI NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ;
 • TRENER TENISA ZIEMNEGO;
 • TRENER PIŁKI NOZNEJ, SIATKOWEJ, KOSZYKOWKI;
 • TRENER SI
 • FIZOTERAPEUTA
 • AKTORZY Z TETRU BLASZANY BĘBENEK ZE SZCZECINA I TEATRU LALEK;

ŻŁOBEK:

 • Wykwalifikowane i troskliwe opiekunki dziecięce;
 • Nauczyciel rytmiki
 • Pielęgniarka dyplomowana;
 • Fizjoterapeuta;
 • Aktorzy z tetrau Gallana z Krakowa i Poznańskiej Sceny Lalkowej;
 • Lektor języka angielskiego;
 • Animator gier i zabaw dla dzieci;