• czesne: 299 zł/miesięcznie
  • wyżywienie: 13 zł/dziennie
  • opłata wpisowa: 100 zł/jednorazowo/bezzwrotnie (płatna do 30 czerwca)
  • Opłaty prosimy dokonywać z góry, do 10 dnia danego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola (z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka)  Bank Pekao S.A. 84 1240 3679 1111 0010 7724 9772 w wysokości zatwierdzonej przez organ prowadzący
  • W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa lub dziecka uczęszczającego do żłobka „Bajkowa Kraina” opłata czesnego za drugie i kolejne dziecko zostaje pomniejszona o 10%.
  • W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka w wysokości 13 zł. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie przedszkola o nieobecności dziecka najpóźniej dzień przed nieobecnością do godz. 16:00.