Zajecia w ramach czesnego:

 • Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w oparciu o program Nowa Era;
 • Zajęcia z języków obcych- język angielski ( 4x w tygodniu), język niemiecki (w wakacje);
 • Diagnoza i terapia logopedyczna (1x w tygodniu)
 • Zajęcia sensoryczno-plastyczne;
 • Zabawy rytmiczno-ruchowe, zajęcia taneczne- w tym tańce mini disco;
 • Opieka pedagogiczno- psychologiczna;
 • Bajkoterapia
 • Spotkanie z ciekawymi ludźmi;
 • Warsztaty kulinarne, podróżnicze, ekologiczne;
 • Zajęcia pt ABC dobrego wychowania- zasady savoir-vivre’u;
 • Koncerty umuzykalniające;
 • Imprezy tematyczne- animacja dla dzieci i dorosłych;
 • Nauka zgodnej i dowolnej zabawy w kącikach tematycznych;
 • Ścieżka zdrowia;
 • Wycieczki tematyczne, spacery do lasu, parku, biblioteki, kina, muzeum i Centrum Rewitalizacji Jezior;
 • Praktyczne poznawanie świata w duchu ekologii: kształcenie podstawowych zasad ochrony przyrody, zdrowego odżywiania i stylu życia- własny ogródek;
 • Kontakt ze zwierzętami;

Zajęcia dodatkowe

 • Religia (bezpłatnie)
 • Zajęcia plastyczno- sensoryczne prowadzone przez nuczyciela sztuki, mgr Anetę Chęcińską;
 • Przedstawienia teatralne ( 30 zł za spektakl): Agencja Artystyczna Balszany Bębenek, Poznańska Scena Lalkowa;
 • Dogoterapia (20 zł)
 • Rytmika (15 zł/zajecia)
 • Profesjonalne sesje zdjęciowe (cena ustalona przez fotografa);
 • Zajecia florystyczno-artystyczne (MM dekoracje- Marzena Moskwa);
 • Tenis ziemny ( w okresie wakcji)- 10 zł zajecia;
 • Przedszkoliada (składka ustalona między Rodzicami a organizatorem zajęć)

Zasady płatności za zajęcia dodatkowe  w Niepublicznym Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Bajkowa Kraina”.

 1. Zasada nr 1 składka jest stała, bez względu na ilość zajęć w miesiącu oraz bez względu na ilość obecności dziecka na treningach/zajęciach
 2. Zasada nr 2 treningi/zajęcia będą odbywać się w określone dni tygodnia wskazane przez dyrektora przedszkola
 3. Zasada nr 3 jeśli zajęcia nie odbędą się z przyczyn organizatora, zostaną one odrobione w innym terminie-dodatkowo
 4. Zasada nr 4 składkę należy regulować do 10 dnia każdego miesiąca w przedszkolu