Adaptacja jest etapem, podczas którego nie tylko dziecko, ale również cała rodzina włącza się w życie żłobka. Proces ten składa się z różnych momentów: rozmowa z rodzicem, spotkanie rodziców i personelu żłobka, spotkanie z dzieckiem, zajęcia dziecka w grupie itp.

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas w żłobku, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Okres adaptacji trwa od 15 dni do 3 miesięcy, rozpoczyna się od krótkich okresów, aby stopniowo wydłużać czas pobytu i oswajać dziecko z rutynowymi czynnościami (karmienie, zmiana pieluch, nocnikowanie, drzemka itp.); W pierwszym tygodniu dziecko zostaje przyprowadzane na godzinę, dwie, w drugim tygodniu zostaje wydłużony czas pobytu- dziecko z każdym tygodniem uczy się w sposób naturalny zasad panujących w żłobku, wchodzi w organizacje dnia stopniowo i na miarę swoich możliwości;

W okresie adaptacji ważna jest rozmowa Rodzica z dzieckiem, wytłumaczenie maluchowi, dlaczego będzie uczęszczał do żłobka i poinformowanie, kiedy zostanie odebrane z placówki (np. po obiedzie, po spaniu, po zupce itp.). W tym czasie rodzice powinni postarać się tak zaplanować pierwsze dni dziecka w żłobku, aby wcześniej je odbierać, aby skrócić czas dziecka w nieznanym środowisku, dając mu w ten sposób możliwość przyzwyczajania się do coraz dłuższego pobytu;

W okresie adaptacji wymagana jest duża łagodność, cierpliwość i  serdeczność, zmierzająca do wzmożenia poczucia bezpieczeństwa u malca; Dobrze jest w tym czasie zabierać dziecko na długie spacery, które stanowią skuteczny środek uspokajający, a po powrocie do domu wymienić się informacjami, co robiliście, kiedy nie byliście razem i spróbować spędzić przyjemnie resztę dnia;

W okresie adaptacji dziecka ważne jest zachowanie rodziców podczas rozstania: powinno być ono spokojne,  pozbawione pośpiechu, życzliwe i pełne zrozumienia w stosunku do dziecka, pozbawione łez przy rozstaniu, aby nie pogłębiać niepokoju malucha. Ważne jest okazywanie w obecności dziecka zaufania wobec personelu żłobka, współpraca domu i placówki jest konieczna.

Przydatne artykuły: